soorten communicatie

Iedereen communiceert voortdurend. Communiceren kan op verschillende manieren en dient verschillende doelen. De doelstelling is echter altijd dezelfde: het overbrengen van een boodschap. Wanneer de boodschap niet juist wordt overgebracht is er sprake van niet effectieve communicatie.
Hieronder worden een aantal verschillende soorten communicatie toegelicht.

Manieren om te communiceren

Er zijn verschillende manieren om te communiceren. Afhankelijk van de situatie én wat jij wilt overbrengen maak je de keuze om verbaal, non verbaal, schriftelijk of visueel te communiceren. Een korte toelichting per communicatie vorm

Wat is verbale communicatie

Verbale communicatie is gesproken communicatie. Het bekendste voorbeeld van verbale communicatie is praten maar ook fluisteren en schreeuwen zijn vormen van verbale communicatie. Het voordeel van verbale communicatie is dat je in een korte tijd veel informatie kan overbrengen. Door gebruik te maken van non verbale communicatie kan verbale communicatie extra kracht worden bijgezet.

Wat is non verbale communicatie

Tegenover verbale communicatie staat non verbale communicatie. Dagelijks communiceren we talloze keren non verbaal. Non verbale communicatie is communicatie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van woorden. Vaak wordt gedacht dat non verbale communicatie alleen over communicatie gaat waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamstaal, non verbale communicatie is echter breder. Houding, gezichtsuitdrukking, de blik in je ogen en het geven van tekens, het zijn allemaal vormen van non verbale communicatie.

Wat is schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie is elke vorm van geschreven communicatie. Het is de meeste gebruikte vorm van zakelijke communicatie. Tegenwoordig is schriftelijke communicatie belangrijker dan ooit. Kranten, boeken, E-books, internet en sociale media, het is allemaal een vorm van schriftelijke communicatie. De tekst die je nu leest is ook een vorm van schriftelijke communicatie.

Wat is visuele communicatie

Elke afbeelding, animatie, foto, (tv)reclame, etc. is een vorm van visuele communicatie. Visuele communicatie wordt vaak gebruikt om de boodschap van verbale of schriftelijk communicatie te versterken. Elk logo van een bedrijf is een vorm van visuele communicatie.

Communicatie in het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven wordt veel gecommuniceerd. De communicatie is vaak een samenspel tussen de hierboven genoemde communicatievormen. Hieronder worden een aantal manieren van communiceren binnen het bedrijfsleven tegen elkaar afgezet.

Formele en informele communicatie

Zowel formele als informele communicatie komt veel voor, ook binnen het bedrijfsleven. Informele communicatie volgt uit spontane interacties. Een voorbeeld is een ongepland (werkgerelateerd)gesprek tussen collega’s. Formele communicatie is vooraf afgestemd en overdacht. Een voorbeeld van formele communicatie is een persbericht van een onderneming.

Verticale en horizontale communicatie

Of er sprake is verticale of horizontale communicatie, hangt af van de gesprekspartner binnen de organisatie . Er wordt gesproken over verticale communicatie wanneer je communiceert met een leidinggevende of iemand aan wie jij leiding geeft. Het laat zich raden wat horizontale communicatie is. Juist, wanneer je communiceert met iemand op het zelfde niveau als waarop jij werkt, is er sprake van horizontale communicatie. In tegenstelling tot verticale communicatie ziet horizontale communicatie niet toe op het geven of ontvangen van instructies maar op het samenwerken in teamverband.

Communicatie in de marketing

Marketing is communicatie. Jij wilt iemand bereiken, jouw boodschap vertellen. Dat kan op heel veel manieren. Eén van de belangrijkste vragen van een marketeer is, hoe spreek ik iemand aan?

Persoonlijke en onpersoonlijke communicatie

Persoonlijke en onpersoonlijke communicatie worden vaak gebruikt in de marketingsector. Onpersoonlijke communicatie staat bekend als communicatie in, bijvoorbeeld, gedrukte media. Het is een statische vorm van marketing. Persoonlijk communicatie is een vorm van marketing waarbij daadwerkelijke menselijke tussenkomst plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een autoverkoper.

Een onbegrepen boodschap

Hoewel alle varianten van de hierboven genoemde communicatiemogelijkheden een andere doelstelling hebben, bevatten ze wel één gelijk element. In alle gevallen is het, om de doelstelling te bereiken, belangrijk dat je de boodschap overbrengt. Wanneer jij bij het gebruik maken van verbale communicatie niet ‘goed uit je woorden komt’ kan een stemtraining helpen om stemproblemen op te lossen. Ook in andere gevallen zijn er specifieke oplossingen te bedenken. Een voorbeeld: wanneer jij van jezelf weet dat jij het moeilijk vind om in een vergadering (bedrijfsmatig) te presenteren over jouw werkzaamheden. Dan is het aan te raden daar specifieke oplossingen te zoeken.

Weet jij veel over dit onderwerp of heb je vraag? Laat hieronder een reactie achter.

Geef een reactie

Blijf op de hoogte

[yks-mailchimp-list id="4be02d3ee9"]

Social

twittericon

Jij en spreeksucces

Goed kunnen communiceren is belangrijk. Het zorgt er zelfs voor dat je meer uit het leven kunt halen. Dat je meer geluk ervaart. Spreeksucces helpt jou het meeste uit jouw communicatie te halen.

Meer

Privacy Policy